เพิ่มเพื่อน

QR Code Line

ตรวจ LPG, NGV (บริการตรวจสภาพ รถใช้แก๊ส LPG, NGV เพื่อออกใบรับรองตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก)

ตรวจ LPG ทุก 5 ปี
- รถยนต์ทั่วไป ราคา 500 บาท
- รถขนส่ง ราคา 800 บาท
ตรวจ NGV ประจำปี
- รถยนต์ทั่วไป ราคา 500 บาท
- รถขนส่ง ราคา 1500 บาท
ตรวจออกใบวิศวะติดตั้งใหม่ LPG
- รถยนต์ทั่วไป ราคา 1,070 บาท
- รถขนส่ง ราคา 1,500 บาท
ตรวจออกใบวิศวะติดตั้งใหม่ NGV
- รถยนต์ทั่วไป ราคา 1,500 บาท
- รถขนส่ง ราคา 1,800 บาท

หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%