เพิ่มเพื่อน

QR Code Line

ระบบระบายความร้อนรถยนต์สำคัญไหม?

     เครื่องยนต์...ระบายความร้อนด้วยน้ำ ซึ่งจะมีทางเดินน้ำอยู่รอบๆ กระบอกสูบ น้ำ...จะคอยดูดความร้อนจากเครื่องยนต์เอามาเก็บไว้ทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น ต่อจากนั้น....น้ำก็ไหลไปยังหม้อน้ำเพื่อถ่ายเทความร้อนออกไปกับกระแสลมที่พัดผ่านหม้อน้ำ แล้วอุณหภูมิก็จะลดลงแล้วก็จะวนกลับเข้าเครื่องยนต์อีก... การทำงานของระบบระบบายร้อนนี้จะใช้สายพานจากเครื่องยนต์มาหมุน... หากสายพานขาดจะทำให้ไม่มีน้ำเข้าไปหมุนเวียนระบายความร้อนของเครื่องยนต์... ซึ่งจะทำให้ความร้อนของรถยนต์เพิ่มขึ้น และอาจจะทำให้เครื่องฮีต...ทำให้เครื่องยนต์ดับใช้งานไม่ได้... ดังนั้นต้องคอยดูสายพานไม่ให้ขาด วิธีที่ดีที่สุดคือ ควรเปลี่ยนสายพานใหม่ทุกๆ 40,000 กม. และ ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อพัก หรือหม้อน้ำอยู่เป็นประจำ...

     ระบบแก๊สรถยนต์ในปัจจุบันก็เช่นเดียวกัน... อาศัยการหมุนเวียนของน้ำในระบบระบายความร้อนของรถยนต์มาใช้ในการต้มแก๊สให้เป็นไอ... และลดแรงดันของแก๊สลง... ถ้าระบบระบายความร้อนนี้ไม่ทำงานระบบแก๊สรถยนต์ก็ใช้ง่านไม่ได้เช่นเดียวกัน...