เพิ่มเพื่อน

QR Code Line

LPG LPG

LPG มีผลกระทบแก่สิ่งแวดล้อมน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเตาและก๊าซหุงต้ม ด้วยเหตุนี้อารยะประเทศจึงนิยมใช้ก๊าซธรรมชาติมาอย่างยาวนาน

โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกตามสมบัติทางเทคนิคได้ 4 ประเภท ดังนี้

1. Sweet gas หมาย ถึง แก๊สที่มีปฏิกิริยาเป็นกลางต่อกระดาษ pH ที่เปียกน้ำ โดยมีแก๊สมีเทนเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งเป็นแก๊สไฮโดรคาร์บอนที่มีน้ำหนักเบาที่สุด และอาจพบ ethane, propaneและ pentane ปะปนอยู่บ้าง
2. Sour gas หมาย ถึง แก๊สธรรมชาติที่มีแก๊สซัลฟูริคปะปนอยู่สูง ทำให้เกิดสภาพที่เป็นกรดขึ้น สามารถตรวจสอบได้โดยใช้กระดาษ pH ที่เปียกน้ำ ถ้ามีไฮโดรเจนซัฟด์ปะปนอยู่สูง อาจทำให้แก๊สนั้นมีพิษได้ ดังนั้นจึงต้องกำจัดไฮโดรเจนวัลไฟด์ก่อนส่งไปยังที่อื่น
3. Dry gas หมาย ถึงแก๊สธรรมชาติที่ไม่มีส่วนผสมของแก๊สธรรมชาติเหลว (condnsate) มีแต่แก๊สมีเทนเกือบร้อยเปอร์เซนต์ ทำให้มีราคาสูงกว่าแก๊สธรรมชาติชนิดอื่นๆ
4. Wet gas หมาย ถึง แก๊สธรรมชาติที่มีส่วนประกอบหลักเป็นพวกแก๊สธรมชาติเหลว ได้แก่ propane, butane, pentane และ hexane แกีสเหล่านี้จะกลายเป็นของเหลวได้ง่ายที่อุณหภูมิต่ำและความดันสูง ทำให้เกิดปญหาในการขนส่ง

ก๊าซ ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สำคัญในลำดับต้นๆ ในโลกปัจจุบันและถือเป็นเชื้อเพลิงที่ปลอดภัย และสะอาด ซึ่งโดยธรรมชาติ ไม่มีสี และไม่มีกลิ่น และไม่มีรูปแบบ ก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนทั่วไปดังนี้

ชื่อ สูตรเคมี สัดส่วนในก๊าซธรรมชาติ
Methane มีเทน CH4 70 - 90%
Ethane อีเทน C2H6 0 - 20%
Popane โพรเพน C3H8
Butane บิวเบน C4H10
Carbon Dioxide คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 0 - 8%
Oxygen ออกซิเจน O2 0 - 0.2%
Nitrogen ไนโตรเจน N2 0 - 0.5%
Hydrogen Sulfide ไฮโดรเจนซัลไฟด์ H2S 0 - 5%
ก๊าซอื่นๆ Ar,He,Ne,Xe เล็กน้อย
อ้างอิง จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

comments powered by Disqus