เพิ่มเพื่อน

QR Code Line

Oscar-N OBD/CAN - คำถามยอดฮิต

obdii_port-2.jpg

คำถามยอดฮิต (Frequently Asked Questions ; FAQ)

เกี่ยวกับ Europe Gas OSCAR-N OBD/CAN

คำถาม : OBD CAN คืออะไร?

คำ ตอบ : OBD CAN

หรือ CAN BUS คือ รูปแบบการสื่อสาร (เหมือนภาษา) ของอุปกรณ์ควบคุมในรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ซึ่งเมื่อชุดอุปกรณ์แก๊สได้พัฒนามาจนถึงจุดหนึ่งที่สามารถเชื่อมต่อกับช่องทางสื่อสารนี้ได้ ก็สามารถดึงเอาข้อมูลที่จำเป็นมาใช้ประมวลผลการจ่ายแก๊ส แบบ Real Time ร่วมกับค่า Injection Time ของน้ำมัน ที่ใช้กันอยู่ในระบบแก๊สทั่่วไปในปัจจุบัน นั่นคือ ค่า Short Term Fuel Trim และ Long Term Fuel Trim ซึ่งเป็นค่า Correction ที่พยายามปรับให้เชื้อเพลิงมีส่วนผสมที่พอดีอยู่ตลอดเวลา ซึ่งค่าเหล่านี้ เป็นตัวบ่งชี้ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เชื้อเพลิงหนาหรือบางเกินไป ทำให้สมองกลของแก๊ส (ECU) สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ มาช่วยคำนวณและปรับค่าการจ่ายเชื้อเพลิงให้ถุกต้อง แม่นยำมากขึ้นกว่าการใช้ข้อมูลเพียง Injection Time ของน้ำมันเพียงอย่างเดียว จึงให้การจ่ายแก๊สทำได้เนียนมากขึ้น โดยที่ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นอีกด้วย

 

คำถาม : Short Trim กับ Long Trim คืออะไร

คำ ตอบ : Short Term Fuel Trim หรือ Short FT หรือ Short Trim คือ การปรับแต่งค่า Injection Time เพื่อตอบสนองต่อ ความหนา/บาง ของเชื้อเพลิง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง แบบทันทีทันใด เพื่อให้การเผาไหม้สมบูรณ์ มีมลพิษน้อยที่สุด โดยมีค่าเป็น % เทีียบกับค่าปกติ เช่น ถ้าเชื้อเพลิงหนาเกินไป Short Trim จะเป็น (-) เช่น -12% หรือ ถ้าเชื้อเพลิงบางเกินไป Short Trim จะเป็น (+) เช่น 8% เป็นต้น

โดย ปกติ ค่า Short Trim มักจะตอบสนองต่อค่าที่ได้จาก Oxygen Sensor และมักเกิดขึ้นฉับพลัน เช่น เมื่อออกตัว หรือ เบรก ซึ่งค่า Short Trim จะไม่มีการบันทึกไว้ เมื่อดับเครื่องยนต์ ถือเป็นข้อมูลแบบ Real Time ที่นำมาใช้ปรับค่าการจ่ายเชื้อเพลิง แล้วจบไป

ส่วน Long Term Fuel Trim หรือ Long FT หรือ Long Trim คือ ส่วนหนึ่งของตารางการจ่ายเชื้อเพลิงในสภาวะปกติของเครื่องยนต์ นั่นคือ จะไม่มีการตอบสนองแบบทันทีทันใด ต่อความหนา/บาง ของเชื้อเพลิงในขณะใดขณะหนึ่ง แต่เป็นการบันทึกสะสม ของ Short Trim เป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งหาก Short Trim มีค่าสูง หรือ ต่ำ อย่างต่อเนื่องเกินกว่าที่กำหนด ระบบประมวลผล จะสั่งแก้ Long Trim ตาม ซึ่งจะมีผลต่อตารางการจ่ายเชื้อเพลิงในสภาวะปกติของเครื่องยนต์ นั่นเอง

และ นี่คือ เหตุผลว่า รถมีการเรียนรู้ผู้ขับ เช่น หากคนขับซิ่ง มีแนวโน้มว่า Short Trim จะเป็น (+) ต่อเนื่อง และส่งผลให้ Long Trim เป็น (+) ในที่สุด

 

คำถาม : Short Trim กับ Long Trim มีความสำคัญอย่างไร ในการติดแก๊ส กับรถใหม่ๆ

คำ ตอบ : จะเห็นได้ว่า Short Trim และ Long Trim มีค่าไม่คงที่ โดยเฉพาะ Short Trim ที่มีการแกว่งอยู่ตลอดเวลา ส่วน Long Trim ก็เปลี่ยนแปลงไปตามคนขับ จึุงทำให้การจ่ายเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง

ซึ่ง เมื่อรถได้ติดตั้งระบบแก๊ส เป็นเชื้อเพลิงแล้ว เดิมเราไม่เคยนำค่า Short Trim กับ Long Trim มาใช้ในการคำนวณการจ่ายแก๊ส จึงทำให้ต้องนำรถมาปรับจูนใหม่ เพื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง เพราะค่าที่ปรับจูนไว้ ไม่ได้ปรับเปลี่ยนตามการใช้งานจริง

แต่ เมื่อ มีชุดติดแก๊ส ที่สามารถดึงเอาค่า Short Trim กับ Long Trim มาใช้คำนวณการจ่ายแก๊สได้ ก็ย่อมทำให้กาำำรทำงานใกล้เคียงกับระบบของรถยนต์มากขึ้น และทำให้การจ่ายแก๊สทำได้ใกล้เคียงกับน้ำมันอยู่ตลอดเวลา ทำให้ประหยัดมากขึ้น ประสิทธิภาพการเผาไหม้ดีขึ้น และไม่ต้องคอยจูนแก๊สบ่อยๆ

 

คำถาม : จำเป็นหรือไม่ ที่ต้องติดตั้งระบบแก๊ส ที่สามารถเชื่อมต่อกับช่องทาง OBD CAN ของรถ ได้

คำ ตอบ : ไม่จำเป็น นั่นคือ ชุดติดแก๊ส LPG ในปัจจุบัน ถ้ามีความเข้าใจ และปรับจูนอย่างถูกต้อง ก็สามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับน้ำมันได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่อาจต้องมีการปรับจูนใหม่เป็นระยะๆ เพื่อให้การจ่ายแก๊สเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา

แต่ ชุดติดแก๊ส LPG ของ OSCAR-N OBD/CAN เหมือนกับเป็นเทคโนโลยีใหม่ ย่อมให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า นั่นคือ การที่สามารถเชื่อมต่อกับ OBD CAN ได้ ซึ่งทำให้มีข้อมูลในการประมวลผลมากขึ้น (Short Trim & Long Trim) และยังเป็น Real Time ย่อมทำให้คำนวณค่าการจ่ายแก๊ส ได้แม่นยำมากขึ้น และช่างติดตั้ง ก็สามารถปรับจูนให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด ได้ง่ายขึ้นด้วย

 

คำถาม : ชุดติดแก๊ส LPG ของ Europe Gas คืออะไร

่คำ ตอบ : คือ ชุึดติดแก๊ส LPG จากประเทศโปแลนด์ ที่กล่องสมองกล (ECU) มีความเร็วในการประมวลผลสูงมาก ถึง 120MHz และ ความสามารถในการเชื่อมต่อ สื่อสาร กับช่องทาง OBD CAN ของรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ได้ โดยมีราคาไม่สูง แต่ใช้งานได้ดี ด้วยนวัตกรรมใหม่ เป็นจุดขายหลัก จึงทำให้เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน

 

คำถาม : ชุดติดแก๊ส LPG ของ Europe Gas มีกี่รุ่น

คำตอบ : มี 2 รุ่น ได้แก่

Europe Gas OSCAR-N OBD/CAN ซึ่งถือเป็นตัว top ของ Europe Gas ที่มีคุณสมบัติสามารถเชื่อมต่อกับช่องทาง OBD CAN ของรถรุ่นใหม่ๆ (บางรุ่น) ได้ ซึ่งจะทำให้ระบบแก๊สสามารถทำงานได้ใกล้เคีียงกับน้ำมันได้มากที่ี่สุด
Europe Gas OSCAR-N PLUS มีคุณสมบัติเหมือนกับรุ่น OBD/CAN ทุกประการ ยกเว้นที่ ไม่สามารถเชื่อมต่อกับช่องทาง OBD CAN ของรถได้ จึงเหมาะกับรถทั่วไป ที่ไม่ใช่รถรุ่นใหม่ๆ (บางรุ่น) ที่เชื่อมต่อ OBD CAN ได้

คำถาม : รถรุ่นใดบ้าง ที่สามารถเชื่อมต่อช่องทาง OBD CAN ได้

คำตอบ : ณ ปัจจุบัน รถที่สามารถเชื่อมต่อช่องทาง OBD CAN ได้ มีดังนี้

Toyota : New Altis / New Vios / New Camry / New Yaris / Ventury ( Vigo, Fortuner, Avanza, Innova ทุกรุ่น ยังเชื่อมต่อ OBD CAN ไม่ได้ )

Honda : New Civic (FD), New Accord, New Jazz, New City, New CR-V (โดยการออกแบบกล่อง ECU ของ Europe Gas จะไม่สามารถสื่อสารผ่านช่องทาง OBD CAN ของ Honda ได้ เนื่องจากเป็น CAN BUS คนละมาตรฐานกัน แต่ปัจจุบัน ทีมงาน Europe Gas ได้ทำกล่องแปลงออกมาใช้ ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับช่องทาง OBD CAN ของรถตระกูล Honda รุ่นใหม่ๆ ดังที่ระบุไป ได้แล้ว)

Mazda : Tribute (ทุกรุ่น), Mazda 3, Mazda 2

Ford : Focus (ทุกรุ่น)

Mitsubishi : Lancer EX (ตัวใหม่), Triton 2.4 (ตัวใหม่)

หมาย เหตุ : รุ่นรถที่สามารถเชื่อมต่อช่องทาง OBD CAN จะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะรถรุ่นใหม่ๆ ซึ่งเราจะ Update รุ่นรถที่สามารถเชื่อมต่อ OBD CAN ได้ต่อไป

คำ ถาม : ถ้ารถที่ไม่มีช่องทางสื่อสารแบบ OBD CAN แต่เป็นแบบ OBD II หรือ ต่ำกว่านั้น จะติดตั้ง Europe Gas OSCAR-N OBD/CAN ได้หรือไม่

คำ ตอบ : ติดตั้งได้ตามปกติ เพียงแต่ไม่สามารถใช้ข้อมูล Short Term Fuel Trim และ Long Term Fuel Trim มาประมวลผลได้ แต่อย่างไรก็ตาม ด้วย Speed ของ ECU ที่สุงมากถึง 120MHz และ Software ที่ชาญฉลาด จึงทำใ้ห้การปรับจูนง่าย และ มีประสิทธิภาพสูงกว่าอุปกรณ์แก๊สโดยทั่วไป

 

คำถาม : นอกจาก กล่อง ECU ที่มีคุณสมบัติการเชื่อมต่อช่องทาง OBD CAN แล้ว ชุดติดแก๊ส LPG ของ Europe Gas มีข้อดีอะไรอีกบ้างหรือไม่

คำ ตอบ : นอกเหนือจากกล่อง ECU แล้ว ชุดติดแก๊ส LPG ของ Europe Gas ยังใช้หม้อต้ม (Reducer) รุ่น MAGIC 3 ซึ่งผลิตจากประเทศสาธารณรัฐเชค ที่มีความสวยงาม ขึ้นรูปจาก Stainless ทั้งชิ้น และยังรองรับการใช้งานกับเครื่องยนต์ ได้ถึง 250HP (กรณีต่อ 1 ช่องออกจากหม้อต้ม) ซึ่งสูงกว่าหม้อต้มรุ่นอื่นในท้องตลาด ที่อยู่ในระดับ 100 - 200HP เท่านั้น โดยที่หม้อต้ม MAGIC 3 ไม่มีปัญหาเรื่องหม้อต้มหอน อย่างในหม้อต้มบางยี่ห้อ ที่อาจเกิดอาการนี้ได้

 

คำถาม : การรับประกันสินค้าของชุด Europe Gas

คำตอบ : การรับประกัน

รับประกัน 2 ปี สำหรับอุปกรณ์คอนโทรล คือกล่อง ECU และ ชุดสายไฟ

รับประกัน 1 ปี ในส่วนของอุปกรณ์แมคคานิค อาทิ หม้อต้ม หัวฉีด ฯลฯ

รับประกัน 1 ปี ในส่วนของงานบริการ โดยมงคลออโต้แก๊ส

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

ศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์ มงคลออโต้แก๊ส

บริษัท วีย์วินอินเตอร์เนชั่นแนลบิสิเนส จำกัด

299/11 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทร : 02-759-9400, 02-759-9687, 089-880-7575, 081-323-1632, 081-618-6303

แฟกซ์ : 02-759-9697

Weewin International Business Co., Ltd.

299/11Moo 5, Srinakarin Road, Bangmueng, Mueng, Samutprakarn, 10270

Tel : 081-618-6303, 081-323-1632 (English Speaking)

Fax : 02-759-9697

comments powered by Disqus