สินเชื่อ เพื่อซื้อ-ขายรถ

สินเชื่อ เพื่อซื้อ-ขายรถ คือ บริการด้านสินเชื่อให้กับลูกค้าที่ต้องการจะซื้อรถต่อจากผู้ขายโดยตรง หรือ จากเต้นท์โดยที่ลูกค้าไม่ต้องชำระค่ารถยนต์กับทางผู้ขายทั้งจำนวน ลูกค้าสามารถชำระค่างวดรถยนต์เป็นรายงวดให้กับสถาบันการเงินตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ และเมื่อลูกค้าชำระค่างวดครบถ้วนตามอายุสัญญาแล้ว ทางสถาบันการเงินจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า

  • ไม่เช็คแบล็คลิสต์
  • ไม่เช็คเครดิตบูโร
  • รับเงินไว
  • จัดได้วงเงินสูง
  • เลือกระยะเวลาผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ(ยิ่งเยอะยิ่งผ่านเร็ว)

สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด

สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ขอกู้ 3 ชุด และ ผู้ค้ำประกัน 3 ชุด พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาทะเบี่ยนบ้าน 3 ชุด

สำเนาทะเบี่ยนบ้านของผู้เช่ากู้ 3 ชุด และหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน 3 ชุด, ผู้ค้ำ 3 ชุด

สำเนาเล่มทะเบี่ยนรถหน้าล่าสุด

สำเนาเล่มทะเบี่ยนรถหน้าล่าสุดและหน้าการต่อภาษี หน้า16 และหน้า18 ของรถที่จะจัดไฟแนนซ์

สำเนาเดินบัญชีธนาคาร Bookbank

หลังฐานบุ๊คแบงค์ย้อนหลัง 3-6 เดือนของผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำ โชว์การเดินรายได้ทุกธนาคารที่มี

สลิปคาร์บอน หรือ ใบรับรองเงินเดือน

หลังฐานเงินเดือนสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน แนบเรื่องในการของสินเชื่อ

สำเนาโฉนดที่ดิน/ใบผ่อนบ้าน

สำเนาโฉนดที่ดินของผู้เช่าซื้อหรือผู้ค้ำ เพื่อประกอบสินเชื่อหากมีสินเชื่อจะผ่านง่านขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
email : finance@mongkol.co.th
tel : 094-251-5639  คุณอร

759-9400