ความหมายของไฟแนนซ์รถยนต์
ไฟแนนซ์รถยนต์ หมายถึง สินเชื่อ หรือเงินกู้ชนิดหนึ่งที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินมีให้สำหรับลูกค้าที่ต้องการจะซื้อรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ ป้ายแดง หรือรถยนต์มือสอง เป็นต้น โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นจะต้องมีเงินก้อนเพื่อนำเงินไปซื้อรถยนต์คันดังกล่าว เพียงแต่ลูกค้ามาขอสินเชื่อและผ่อนชำระค่างวดตามที่ได้ตกลงหรือเซ็นสัญญาไว้กับทางธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ลูกค้าก๊จะได้ครอบครองรถยนต์ หากแต่ผู้ถือกรรมสิทธิ์นั้นจะเป็นของทางธนาคาร หรือสถาบันการเงิน เมื่อลูกค้าผ่อนชำระค่างวดจนครบตามสัญญาแล้วทางธนาคาร หรือสถาบันการเงินจะดำเนินการโอนผู้ถือกรรมสิทธิ์(โอนเล่มทะเบียน)ให้กับลูกค้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
EMAIL : FINANCE@MONGKOL.CO.TH
TEL : 094-251-5639  คุณอร