บริการตรวจสภาพรถดัดแปลงสภาพ

  • รถเสริมแหนบ
  • รถโหลดเตี้ย
  • รถยกสูง

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการตรวจสภาพรถดัดแปลงสภาพ 2,000 บาท