รถที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงในระบบหัวฉีดจำเป็นต้องมีหัวฉีดแก๊สนะ(ถ้าไม่มีหัวฉีดเราเรียกว่า ระบบดูด) หัวฉีดแก๊ส ทำหน้าที่จ่ายแก๊สเข้าสู่เครื่องยนต์ รูปแบบการทำงานของหัวฉีดจะเป็นแบบ เปิด และ ปิด การจ่ายแก๊สเข้าสู่เครื่องยนต์ โดยจะมีกล่องควบคุมการทำงานของหัวฉีด(กล่อง ECU แก๊ส) เป็นตัวกำหนด เปิด และ ปิด การจ่ายแก๊ส

ภายในหัวฉีดประกอบด้วยอะไรบ้าง
1.รางหัวฉีด(มีเฉพาะหัวฉีดแบบราง) เป็นตัวยึดส่วนประกอบต่างๆของหัวฉีดไว้ด้วยกัน
2.โซลินอยด์ เป็นตัวรับคำสั่งจ่ายกล่องควบคุม เพื่อบอกให้หัวฉีด เปิด – ปิด
3.เสาโซลินอยด์ ภายในเสาโซลินอยด์ จะมีสปริง และ หน้าสัมผัสในการ เปิด – ปิด แก๊ส
4.น๊อตเซิล ปลายหัวฉีดทางออกของแก๊ส

 

สนใจบริการด้านใดของเรา กรุณาติดต่อได้ที่
โทร. 02-759-9400, 094-964-5464
เพิ่มเพื่อน