อุ่นเครื่องก่อนเดินทาง

– น้ำมันเครื่องที่เย็นหล่อลื่นไม่ดี เท่ากับน้ำมันเครื่องที่ร้อน

– ขับรถเบา ๆ ช่วง 5-6 กม. ตอนเครื่องเย็น จะช่วยถนอมเครื่องยนต์

– หากต้องบรรทุกของหนัก การอุ่นเครื่องยนต์มีความสำคัญเป็นอย่างมาก