เปรียบเทียบ LPG กับ CNG ( หรือที่คนไทยเรียกว่า NGV )

คุณสมุบัติ LPG CNG หรือ NGV
1) น้ำหนักของแก๊ส หนักกว่าอากาศ เบากว่าอากาศ
2) น้ำหนักของถังบรรจุ น้ำหนักเบา (ประมาณ 40-80 กก. รวมแก๊ส) น้ำหนักมาก (ประมาณ 80-120 กก. รวมแก๊ส)
3) ค่าติดตั้ง ถูกกว่า (ประมาณ 20่,000 บาทขึ้นไป) สูงกว่า (ประมาณ 40,000 บาทขึ้นไป)