วิธีรับการคุ้มครองจาก พ.ร.บ.

หลังจากประสบอุบัติเหตุจากรถ ผู้ประสบภัยสามารถขอรับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. ได้โดย

1. หากรักษาตัวที่โรงพยาบาล สามารถแจ้งความจำนงกับโรงพยาบาลในการใช้สิทธิ พ.ร.บ. ได้โดยมอบอำนาจให้ทางโรงพยาบาลเบิกค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นกับบริษัทประกันภัยได้ทันที
2. หากไม่ได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ผู้ประสบภัยสำรองจ่ายไปก่อนก็สามารถนำเอกสารไปตั้งเบิกกับบริษัทที่ทำประกันไว้ได้ภายใน 180 วันหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุโดยเอกสารในการเคลมประกันมีดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาพ.ร.บ. (หรือพ.ร.บ.ตัวจริงที่เอาประกันอยู่)
  • สำเนาทะเบียนรถ
  • บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  • ใบเสร็จรับเงินจากทางโรงพยาบาลที่สำรองจ่ายไปทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-459-9400