หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 มีข้อสังเกตดังนี้

  1. ประกันชั้น 1 มีวงเงินคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกัน
    ทั้งนี้ประกันประเภทอื่นๆ เช่น ประกันชั้น 2+ และ 3+ คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถเช่นกัน แต่จะมีเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครอง “เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก” (คุ้มครองเฉพาะกรณีรถชนรถ) ระบุอยู่
  2. ประกันชั้น 1 คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

ตัวอย่างตารางกรมธรรม์ประกันภัยชั้น 1

ตัวอย่างตารางกรมธรรม์ประกันภัยชั้น 2+

ตัวอย่างตารางกรมธรรม์ประกันภัยชั้น 3

สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัย หรือบริการด้านต่างๆของเรา สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-759-9400, 094-964-5464 หรือแอดไลน์ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนะคะ

เพิ่มเพื่อน