จุดเด่นมงคลออโต้แก๊ส

ประสบการณ์ทีมงาน ที่ลูกค้าไว้วางใจ

ให้บริการรถใช้แก๊ส มาแล้วกว่า 50,000 คัน ตลอดระยะเวลากว่า 9 ปี คือสิ่งที่คุณวางใจ

ให้บริการรถใช้แก๊ส แบบครบวงจร

เราคือศูนย์รวมบริการเฉพาะ สำหรับรถใช้แก๊ส : ตรวจเช็คระบบแก๊ส LPG, NGV, / ตรวจประจำปี / ต.ร.อ.

ค่านิยม “มงคล” ที่เรายึดถือตลอดมา

ค่านิยมของเราคือ (ม) มุ่งมั่นทำหน้าที่ (ง) งดงามมีคุณค่า (ค) คุณภาพทุกเวลา (ล) ลูกค้าประทับใจ

มาตรฐานการบริการ ที่ทุ่มเทด้วยใจ

บริการหลังการขาย คือ ชีวิตของเรา ความพึงพอใจของลูกค้า คือ สิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตของเรา

มาตรฐานงานติดตั้ง ปลอดภัย สวยงาม

เราคือผู้ริเริ่มครั้งแรกในไทย ติดตั้งแก๊ส โดยไม่ตัดสายไฟของรถเลย มาตรฐาน OEM สวยงาม ปลอดภัยทีสุด

มาตรฐานรับรอง จากกรมการขนส่งฯ

มีเพียงไม่กี่ศูนย์ฯ ที่ได้รับการรับรอง จากกรมการขนส่งทางบก ทั้ง LPG และ CNG (NGV) อย่างเช่นเรา