รู้หรือไม่ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองเบื้องต้นตาม พ.ร.บ. ในความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดค่ะ

ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยรถยนต์จะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทของผู้ประสบภัยภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ที่บริษัทประกันภัยรถยนต์ได้รับคำร้องขอ ซึ่งค่าชดเชยนี้เรียกว่า ค่าเสียหายเบื้องต้น ซึ่งจะแบ่งได้ 3 กรณีดังนี้ค่ะ

1. กรณีบาดเจ็บ : จะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

2. กรณีเสียชีวิต : จะได้รับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท

3. กรณีบาดเจ็บแต่ต่อมาเสียชีวิต : จะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท และได้รับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท รวมไม่เกิน 65,000 บาทค่ะ

ถึงแม้ว่า พ.ร.บ. จะมีการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แล้ว แต่การขับรถให้ปลอดภัยด้วยความไม่ประมาทย่อมดีกว่าค่ะ เพราะความปลอดภัยในชีวิตมีค่ามหาศาลกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น 65,000 บาทแน่นอนค่ะ