ข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

  • เรื่องรูปแบบและข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย ที่บริษัทประกันจะเสนอขายต่อประชาชน ต้องเป็นรูปแบบและข้อความที่ทาง คปภ. กำหนด กรมธรรม์ 2+ 3+ จะต้องมีการระบุค่ารับผิดส่วนแรกต่อความเสียหายต่อตัวรถไว้ 2000 บาท (จักรยานยนต์ 1000 บาท) หากเสนอขายโดยตกลงที่จะอนุโลมไม่เก็บค่ารับผิดส่วนแรกตามตาราง ก็สามารถอนุโลมได้ค่ะ

ผู้ซื้อประกันภัยประเภท 2+ หรือ 3+ สามารถตรวจสอบเรื่องการเสียหรือไม่เสียค่า excess หรือค่ารับผิดส่วนแรกได้ โดย…

  1. ตรวจสอบกับบริษัทที่เราประกันว่า… เลขกรมธรรม์ที่ได้รับ กรณีเคลมจะต้องเสียค่ารับผิดส่วนแรก หรืออนุโลมไม่เสียค่ารับผิดส่วนแรก
  2. ตรวจสอบจากเบี้ยประกันในตารางที่ได้รับว่าเป็นเบี้ยประกันแบบเสียหรือไม่เสียค่ารับผิดส่วนแรก โดยในบริษัทเดียวกัน ที่ทุนประกันเท่ากัน ประกันที่ไม่เสียค่ารับผิดส่วนแรกเบี้ยประกันจะต้องแพงกว่าแบบที่ยินยอมจ่ายค่ารับผิดส่วนแรกเอง

สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัย หรือบริการด้านต่างๆของเรา สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-759-9400, 094-964-5464 หรือแอดไลน์ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนะคะ

เพิ่มเพื่อน