แนะนำการตรวจสภาพรถใช้ก๊าซ NGV / LPG จะต้องเตรียมอะไไรมาบ้างในการเข้าตรวจ