กรณีประกันภัยชั้น 1
ทำประกันและแจ้งการติดตั้งแก๊สแล้ว

  • เมื่อเกิดเหตุวินาศภัยขึ้นจะได้รับความคุ้มครองตัวรถรวมถึงถังแก๊สด้วย ไม่ว่าเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่าย ถูก ประกันจะจัดการส่วนนี้ให้

ทำประกันแต่ไม่มีการแจ้งการติดตั้งแก๊ส

  • หากเกิดเหตุเป็นฝ่ายถูกสามารถเรียกร้องกับคู่กรณีชดใช้ค่าเสียหายต่อถังแก๊สได้ด้วยตัวเอง บริษัทรับประกันจะไม่สามารถช่วยเรียกร้องได้
  • หากเป็นฝ่ายผิดต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชุดอุปกรณ์แก๊สเอง

ติดแก๊สแล้วยังไม่แจ้งประกัน ต่อมาเกิดไฟไหม้รถเสียหาย ได้รับความคุ้มครองอย่างไร ?

  • ประกันจะจ่ายสินไหม ตามความคุ้มครองในตารางกรมธรรม์ส่วนของ จำนวนเงินเอาประกันรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ (ความคุ้มครองนี้มีเฉพาะประกันชั้น 1 และ 2+) แต่จะไม่จ่ายความเสียหาย ชุดอุปกรณ์แก๊ส เพราะถือว่าเป็นชุดแต่งเพิ่มเติม

หากมีการติดตั้งแก๊ส LPG หรือ NGV ควรแจ้งให้บริษัทประกันภัยคุ้มครองเพิ่มเติม สามารถแจ้งผ่านตัวแทน นายหน้าหรือ โดยตรงไปที่บริษัทรับประกันภัยก็ได้ เอกสารที่ใช้คือ

  • รายการจดทะเบียนที่แจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทเชื้อเพลิงแล้ว
  • ใบเสร็จค่าติดตั้งชุดอุปกรณ์แก๊ส
ผู้ชายระหว่างเติม cng  เพื่อเครื่องยนต์ที่ cng.or ngv.station.alternative แนวคิดเชื้อเพลิง  ภาพถ่ายพรีเมี่ยม