ในการประกันภัยรถยนต์ คำว่า ทุนประกัน จะหมายถึง สินไหมทดแทนที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกัน กรณีรถยนต์สูญหาย หรือกรณีเสียหายโดยสิ้นเชิง ซึ่งส่วนมากมักเป็นหลักแสน ส่วนคำว่า เบี้ยประกัน คือ เงินที่ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายกรณีซื้อประกัน หรือก็คือ ราคาขาย ของกรมธรรม์นั้นนั่นเอง มักจะเป็นหลัก พันถึงหลักหมื่น