ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ต้องการต่ออายุกับบริษัทประกันภัยเดิม แต่ต้องการเปลี่ยนนายหน้า หรือโบรคเกอร์
บริษัทประกันภัยต้องการให้นายหน้าคนใหม่ส่งมอบหลักฐานความยินยอมจากลูกค้าด้วย เพื่อป้องกันการแย่งงานของนายหน้าหรือตัวแทน
หลักฐานที่ต้องส่งคือ สำเนาบัตรประชาชน และเขียนข้อความยินยอมให้นายหน้าคนใหม่เป็นผู้จัดทำประกันภัยให้

แต่ก็มีบางครั้งที่ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนายหน้าได้เลย เช่น กรณีนายหน้าคนเก่ามีสัญญาพิเศษกับบริษัทประกันไว้
อาจเพราะจะทำยอดให้ถึงเป้าตามบริษัทประกันภัยกำหนด กรณีนี้ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนนายหน้าหรือตัวแทนได้เลย แม้ว่าจะเซ็นต์ยินยอมก็ตาม

ทาง Mongkol Auto Services เรามีความเห็นว่า ข้อตกลงพวกนี้เน้นไปทางรักษาผลประโยชน์ให้นายหน้ามากกว่าการมองเห็นความสำคัญกับลูกค้า
เพราะบางครั้ง ลูกค้าไม่ได้รับการบริการที่ดีจากนายหน้าเดิม และต้องการเปลี่ยนนายหน้าใหม่ในปีต่ออายุ แต่ก็ถูกบริษัทประกันภัย กีดกันการต่ออายุโดยช่องทางอื่น นอกจากการซื้อผ่านนายหน้าประกันภัยรายเดิม
ทั้งที่เซ็นต์ยินยอมอนุญาตและแสดงความประสงค์แล้วก็ตาม
ใครเจอเหตุการณ์เช่นนี้ แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันใหม่ จะดีกว่าครับ