ซ่อมห้าง คือ ในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุต้องนำเข้าซ่อม รถจะได้รับการซ่อมที่ศูนย์บริการของรถยี่ห้อนั้นๆ หรือ อู่ที่ได้มาตรฐานคุณภาพเทียบเท่า โดยทั่วไปประกันซ่อมห้างมีให้เลือกสำหรับรถใหม่อายุ 1-4 ปี อะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมเป็นอะไหล่แท้จากศูนย์บริการ ข้อเสียอย่างหนึ่งของประกันซ่อมห้าง คือ อาจต้องรอคิวซ่อมนานเป็นเดือน

ซ่อมอู่ คือ เข้ารับการซ่อมที่อู่ทั่วไปที่มีข้อตกลงไว้กับบริษัทประกัน ในกรณีที่เป็นรถใหม่อายุ 1-3 ปี บริษัทประกันควรใช้อะไหล่ของแท้จากศูนย์ในการจัดซ่อม หากเป็นรถที่อายุมาก อะไหล่ที่ใช้อาจเป็นอะไหล่มือสอง หรืออะไหล่เทียบเท่า

เบี้ยประกันซ่อมห้างกับซ่อมอู่อาจต่างกันไม่มาก สำหรับรถยี่ห้อที่มีศูนย์บริการที่มีความพร้อมในการซ่อมสี ซ่อมตัวถังอยู่มาก เช่น Toyota เป็นต้น ตรงกันข้าม หากเป็นรถยี่ห้อที่ศูนย์บริการน้อย อาจทำให้เบี้ยประกันซ่อมห้างสูงกว่าเบี้ยประกันซ่อมอู่มาก หรือในบางกรณีอาจไม่มีประกันซ่อมห้างให้เลือกเลยครับ