ในอดีต บริษัทประกันภัยจะรับประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 สำหรับรถอายุไม่เกิน 7 ปี
อาจมีบางบริษัทที่รับถึง 9 ปี  หรือกรณีที่มีการต่ออายุต่อเนื่องกับบริษัทเดิม อาจพิจารณาอนุโลมรับเกิน 10 ปีได้ ซึ่งจะพิจารณาจากประวัติการเคลมด้วยครับ

ปัจจุบัน ประกันเริ่มจะรับทำประกันชั้น 1 สำหรับรถเกิน 7 ปีแล้ว
บางแห่งรับถึง 20 ปี (คุ้มภัย) โดยคัดเลือกเป็นบางยี่ห้อ และบางรุ่น ที่หาอะไหล่ซ่อมแซมง่าย

ไม่สามารถทำประเภท 1 ได้ จะพิจารณาเลือกประกันประเภทใดแทน
พิจารณาจากความคุ้มครอง มากไปน้อย แนะนำเป็นประเภท 2+ และ 3+ ตามลำดับ

  • ประกันประเภท 2+ คุ้มครองตัวรถคันเอาประกันในกรณีชนกับยานพาหนะทางบก และกรณีสูญหาย ไฟไหม้ด้วย และคุ้มครองบุคคลภายนอก
  • ประกันประเภท 3+ คุ้มครองตัวรถคันเอาประกันในกรณีชนกับยานพาหนะทางบก ไม่คุ้มครองกรณีสูญหาย ไฟไหม้  คุ้มครองบุคคลภายนอก

วิธีการนับอายุรถยนต์
ให้นับ 1 ตั้งแต่ปีแรกที่ออกรถจากศูนย์บริการ เช่น ออกรถปี ค.ศ. 2009 ให้นับดังนี้ครับ
ปี 2009 นับอายุได้ 1 ปี
ปี 2010 นับอายุได้ 2 ปี
ปี 2013 นับอายุได้ 5 ปี เป็นต้นครับ