อีกสาเหตุหนึ่งของรถที่ใช้แก๊สได้บ้างไม่ได้บ้าง โดย ช่างใหญ่