มงคลออโต้แก๊ส ศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์ครบวงจร มาตราฐานกรมการขนส่งทางบกควบคุมงานโดยวิศวะกร
อุปกรณ์ติดแก๊ส
มีการคัดสรรอุปกรณ์ติดแก๊ส LPG , NGV เกรด A คุณภาพสูง ได้มาตราฐานความปลอดภัย ECE R67 ECE R110 เหมาะสมกับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
การติดแก๊ส
หลังจากที่มีอุปกรณ์ติดแก๊สที่ได้มาตราฐานความปลอดภัยแล้ว ขั้นตอนการติดตั้งก็เป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง ทีมงานมงคลออโต้แก๊สมีความชำนาญด้านการติดตั้งชุดแก๊สไม่ว่าจะเป็นรถทั่วไปหรือ รถยุโรป ถ้าการติดตั้งออกมาไม่ดีจะทำให้รถมีปัญหา และอาจเกิดอันตรายได้ ในการติดตั้งแก๊ส LPG , NGV ทีมงานจะให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย ได้มาตราฐาน มีความสวยงาม และสะดวกในการซ่อมบำรุง