หม้อต้มแก๊ส เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอีก 1 อย่าง สำหรับรถที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง หน้าที่หลักของหม้อต้มก็คือ ทำหน้าที่ลดแรงดันของแก๊สลง เพื่อให้เหมาะแก่การใช้งานกับเครื่องยนต์ แก๊สที่ใช้กับรถยนต์ในปัจจุบันมี 2 แบบ ด้วยกัน คือ LPG และ NGV/CNG ซึ่งแก๊ส 2 แบบนี้จะใช้หม้อต้มลูกเดียวกัน หรือ ทดแทนกันไม่ได้ เนื่องจาก รูปแบบของแก๊ส และ ค่าแรงดันแก๊สต่างกัน

ค่าแรงดันแก๊ส
แก๊ส LPG มีค่าแรงดัน ประมาณ 7-8 bar และรูปแบบของแก๊สที่อยู่ในถังจะอยู่ในลักษณะของเหลว การที่จะนำแก๊สไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ หม้อต้มจะต้องทำการเปลี่ยนรูปแบบแก๊สให้กลายเป็นไอแก๊สก่อน และลดแรงดันของแก๊สลงให้เหลือประมาณ 1 – 1.2 bar ก่อนที่จะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้
แก๊ส NGV/CNG มีค่าแรงดัน ประมาณ 200 bar และรูปแบบของแก๊สที่อยู่ในถังจะอยู่ในลักษณะของไอแก๊สอยู่แล้วดังนั้นหม้อต้มก็จะลดแรงดันลงให้เหลือ ประมาณ 1-1.2 bar เช่นกันก่อนที่จะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้

 

สนใจบริการด้านใดของเรา กรุณาติดต่อได้ที่
โทร. 02-759-9400, 094-964-5464
เพิ่มเพื่อน