ศูนย์ตรวจสภาพรถครบวงจร มงคลออโต้เซอร์วิสส์

หยุดทำการ วันที่ 23 ต.ค. 2560 เป็นเวลา 1 วัน

เนื่องในวันปิยะมหาราช

และจะเปิดทำการตามปกติ ในวันที่ 24 ต.ค. 2560