หลายๆคนเคยเห็นรถในสนามแข่งต่างๆ มีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งมากๆ ตั้งแต่อุบัติเหตุเล็กน้อยๆ จนถึงขนาดพลิกคว่ำ พังทั้งคันก็มี ทำให้หลายคนยังคงสงสัยว่า หากนำรถยนต์ไปทำการแข่งขัน แล้วประกันจะยังคุ้มครองอยู่หรือไม่ ?
อ้างถึงเงื่อนไขของประกันรถยนต์

  • ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
    – 8.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
  • การใช้รถยนต์ในการแข่งขันความเร็ว อาจทำให้ความเสี่ยงภัยสูงกว่าการขับขี่แบบปกติอยู่แล้ว มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่า หากให้ความคุ้มครองก็จะไม่เป็นธรรมกับผู้เอาประกันภัยรายอื่น
  • แต่กรณีการแข่งขันแรลลี่ ที่มิได้มีลักษณะเป็นการแข่งขันความเร็ว ไม่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นดังกล่าว ดังนั้น หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในขณะแข่งขันแรลลี่ดังกล่าว เป็นผลให้รถยนต์เกิดได้รับความเสียหายความเสียหายขึ้น กรณีนี้ยังคงได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้อยู่ครับ