เบอร์เคลม เบอร์แจ้งอุบัติเหตุ ของบริษัทประกันภัยต่างๆ
บริษัทเบอร์เคลม / แจ้งเหตุ
กรุงเทพประกันภัย1620 (แจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง) หรือ 02-285-8888 กด 3 (แจ้งเคลมทั่วไป)
คุ้มภัย0-2257-8080
เคเอสเค ประกันภัย0-2635-1234, 0-2635-1555
เจ้าพระยาประกันภัย02-648-6666
โตเกียวมารีน ประกันภัย(02) 686-8616
ทิพยประกันภัย02-248-0059 / 02-643-2900
เทเวศ0-2670-4444 กด 1
ไทยพาณิชย์สามัคคี02-640-4500
ไทยไพบูลย์02-246-9635 ต่อ 77
ไทยวิวัฒน์(02) 695-0700
ไทยศรี0-2878-7000
นำสินประกันภัย(02) 911-4567, (02) 911-4488
เมืองไทย ประกันภัย1484
วิริยะประกันภัย1557 หรือ 0-2239-1557
สินทรัพย์ประกันภัย02-792-5555
สินมั่นคง1596 หรือ 02-378-7000
อลิอันซ์ ซีพี0-2638-9333
เอเชียประกันภัย0-2869-3333
เอราวัณ0-2224-0056
แอกซ่าประกันภัย02-206-5488
อาคเนย์0-2237-7409