สงสัยไหม…เมื่อไหร่ต้องตรวจสภาพรถ(ตรอ.)ก่อนต่อภาษี

รถที่ต้องตรวจสภาพก่อนต่อภาษีแบ่งออกเป็น 2 กรณีหลักๆ ดังนี้

1.รถที่มีอายุการใช้งาน ครบ 7 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่เริ่มจดทะเบียนครั้งแรก ดังนี้

– รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)

– รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)

– รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)

2.รถที่มีอายุการใช้งาน ครบ 5 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่เริ่มจดทะเบียนครั้งแรก

– รถจักรยานยนต์ (รย.12)

การนับอายุของรถที่ต้องเข้ามาตรวจสภาพรถ(ตรอ.) ก่อนต่อภาษี

รถยนต์ ที่มีอายุครบ 7 ปี จะต้องตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ก่อนจึงจะต่อภาษีรถได้
ตัวอย่างเช่น
รถจดทะเบียน ปี 2554 จะตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ครั้งแรก ปี 2561
รถจดทะเบียน ปี 2555 จะตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ครั้งแรก ปี 2562
รถจดทะเบียน ปี 2556 จะตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ครั้งแรก ปี 2563
รถจดทะเบียน ปี 2557 จะตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ครั้งแรก ปี 2564
รถจดทะเบียน ปี 2558 จะตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ครั้งแรก ปี 2565
รถจดทะเบียน ปี 2559 จะตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ครั้งแรก ปี 2566
รถจดทะเบียน ปี 2560 จะตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ครั้งแรก ปี 2567
รถจดทะเบียน ปี 2561 จะตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ครั้งแรก ปี 2568

รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุครับ 5 ปี จะต้องตรวจสภาพรถ(ตรอ.) ก่อนจึงจะต่อภาษีรถได้
ตัวอย่างเช่น
รถจดทะเบียน ปี 2556 จะตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ครั้งแรก ปี 2561
รถจดทะเบียน ปี 2557 จะตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ครั้งแรก ปี 2562
รถจดทะเบียน ปี 2558 จะตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ครั้งแรก ปี 2563
รถจดทะเบียน ปี 2559 จะตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ครั้งแรก ปี 2564
รถจดทะเบียน ปี 2560 จะตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ครั้งแรก ปี 2565
รถจดทะเบียน ปี 2561 จะตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ครั้งแรก ปี 2566

รถที่ใช้พลังงานทางเลือก(NGV : LPG)

รถยนต์ที่ติดตั้งก๊าซ NGV จะต้องนำรถเข้ามาตรวจสภาพถังก๊าซ และอุปกรณ์ ก่อนต่อภาษีรถทุก ปี

รถยนต์ที่ติดตั้งแก๊ส LPG จะต้องนำรถเข้ามาตรวจสภาพถังแก๊ส และอุปกรณ์ ก่อนต่อภาษีรถทุก ปี

สนใจบริการด้านใดของเรา กรุณาติดต่อได้ที่
โทร. 02-759-9400, 094-964-5464
เพิ่มเพื่อน