ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับแหนบก่อนว่า คืออะไร

แหนบ ก็คือ สปริงอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของรถยนต์ ติดตั้งอยู่บริเวณช่วงล่างเพื่อรองรับภาระบรรทุกจากโครงรถยนต์ แล้วถ่ายทอดลงสู่เพลาล้อ ทำหน้าที่ในการลดการสั่นสะเทือนให้กับโครงรถยนต์โดยการรับและเก็บพลังงาน หรือ น้ำหนัก ที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนเมื่อรถวิ่งแล้วจึงคายออกในเวลาต่อมาจึงเป็นการหน่วงแรงสั่นสะเทือน ทำให้รถเคลื่อนทีได้นุ่มนวลขึ้น ผู้ใช้รถจึงรู้สึกสบายไม่เกิดอาการสั่นไหวตามไปกับความขรุขระของพื้นถนน นั่นเอง

ลักษณะของแหนบ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยแผ่นแหนบ(แผ่นเหล็ก)หลายแผ่นที่มีความยาวแต่ละแผ่นแตกต่างกัน และ ลดหลั่นกันตามลำดับวางซ้อนกันโดยมีสลักเกลียวสอดผ่านรูกลางแหนบ เพื่อยึดแผ่นแหนบแต่ละแผ่นให้รวมกันเป็นแหนบตับ สลักเกลียวนี้เรียกว่า สะดือแหนบ แผ่นแหนบแต่ละแผ่นจะมีความโค้งก่อนประกอบแตกต่างกันเล็กน้อยเพื่อให้เกิดค่า NIP ตามที่กำหนดไว้ เมื่อประกอบกันเข้าเป็นตับแล้ว จึงมีความโค้งเดียวกัน แหนบส่วนใหญ่จะมีความโค้งแบบกึ่งวงรี

การติดตั้งและการทำงานของแหนบ 
การติดตั้งแหนบแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ
1.แหนบอยู่เหนือเพลา (overslung)
2.แหนบที่อยู่ใต้เพลา (underslung)
ซึ่งทางบริษัทผลิตรถยนต์ได้ออกแบบการติดตั้ง และการรับน้ำหนักให้เหมาะสมกับการใช้งานอยู่แล้ว แหนบโดยทั่วไป ชั้นที่ 1 จะม้วนเป็นวงกลมที่ปลายแผ่นแหนบทั้งสองข้าง ซึ่งเรียกว่าหูแหนบ  โดยหูแหนบทั้งสองข้าง จะยึดติดกับโครงรถด้วยเต้าหูแหนบ และโตงเตง ด้านเต้าหูแหนบจะยึดติดแหนบให้คงที่ ส่วนด้านโตงเตงจะสามารถโยกแกว่งไปมาได้ เพื่อให้แหนบสามารถเหยียดตัวออกขณะรับน้ำหนัก ส่วนบริเวณกลางแหนบจะยึดติดกับเพลาล้อด้วยสาแหรก สำหรับแหนบรุ่นที่ไม่มีหูแหนบ ก็จะมีตุ๊กตารับปลายแหนบแทน เมื่อแหนบรับน้ำหนักก็จะสามารถเหยียดตัวเลื่อนออกไปได้

อัตราค่าบริการ ค่าบริการตรวจสภาพรถดัดแปลงสภาพ 2,000 บาท