ไฟแนนซ์ คือ สินเชื่อ หรือเงินกู้ชนิดหนึ่งที่ทางธนาคาร หรือสถาบันการเงินจัดทำให้กับลูกค้า แต่จะแตกต่างจากสินเชื่อทั่วไปตรงที่ว่า สิ่งที่ลูกค้าได้จากการทำไฟแนนซ์ก็คือ ตัวสินค้า ทั้งสินค้าที่เป็นอุบโภค สังหาริมทัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ การทำไฟแนนซ์นั้นลูกค้าจะทำในวงเงินที่แน่นอน และอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับจะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ และไม่คงที่ ซึ่งส่วนใหญ่เราจะคุ้นหูกับคำว่า ไฟแนนซ์บ้าน และไฟแนนซ์รถยนต์อยู่แล้ว

 

สนใจบริการด้านใดของเรา กรุณาติดต่อได้ที่
โทร. 02-759-9400, 094-964-5464
เพิ่มเพื่อน