ติดแก๊ส จุดคุ้มทุนอยู่ที่ไหน!!!

รถรุ่นใหม่ในปัจจุบันหรือรถที่อายุไม่กี่ปีจะมีสมรรถนะสูง ทำงานอย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพสูง ถ้าเป็นเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,500 cc.
ใช้น้ำมันจะทำระยะทางได้ประมาณ 15 กิโลเมตร ต่อ ลิตร
ใช้แก๊สจะทำระยะทางได้ประมาณ 15*0.8 = 11 กิโลเมตร ต่อ ลิตร

ถ้าลองเอาราคาน้ำมัน(gasohol 91) 39 บาทต่อลิตร และ ราคาแก๊ส LPG 13 บาทต่อเลิตร มาตั้งและหารด้วยระยะทางที่วิ่งได้ต่อลิตร ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตร จะตกอยู่ที่
น้ำมัน(gasohol 91) 2.6 บาทต่อกิโลเมตร
แก๊ส LPG 1.1 บาทต่อกิโลเมตร

ถ้ารถใช้ 1 ปี วิ่งระยะทางได้ 20000 – 30,000 กิโลเมตร
ใช้น้ำมัน(gasohol 91) คิดเป็นเงินได้ 52,000 – 78,000 บาทต่อปี
ใช้แก๊ส LPG คิดเป็นเงินได้ 22,000 – 33,000 บาทต่อปี

ส่วนต่างของเงินที่จะเหลือเก็บ ถ้า ติดแก๊ส (ระยะทาง 30,000 กิโลเมตรต่อปี)

1 เดือน   จะมีเงินเหลือเก็บ 3,750 บาท

6 เดือน   จะมีเงินเหลือเก็บ 22,500 บาท

12 เดือน  จะมีเงินเหลือเก็บ 45,000 บาท

 

ดังนั้น จุดคุ้มทุนของการติดแก๊ส สำหรับเงินลงทุน ประมาณ 30,000 บาท จะอยู่ที่ 8 เดือน

 

สนใจบริการด้านใดของเรา กรุณาติดต่อได้ที่
โทร. 02-759-9400, 094-964-5464
เพิ่มเพื่อน