รายละเอียด Milano Matrix S Milano Matrix D Toscana Matrix S Toscana Matrix D
หัวฉีด Matrix S หัวฉีดเดี่ยว
ความเร็ว 0.5 ms.
Matrix D
ความเร็ว 0.5 ms.
Matrix S หัวฉีดเดี่ยว
ความเร็ว 0.5 ms.
Matrix D
ความเร็ว 0.5 ms.
หม้อต้ม Tomasetto
380 แรงม้า
Tomasetto
380 แรงม้า
Tomasetto
380 แรงม้า
Tomasetto
380 แรงม้า
ECU AEB 2001 NC
Made in Italy
AEB 2001 NC
Made in Italy
AEB MP48
Made in Italy
AEB MP48
Made in Italy
ถังแก๊ส ถังแคปซูล 58 ลิตร ถังแคปซูล 58 ลิตร ถังแคปซูล 58 ลิตร ถังแคปซูล 58 ลิตร
ประกันอุปกรณ์ ประกัน 3 ปี ประกัน 3 ปี ประกัน 3 ปี ประกัน 3 ปี
ประกันภัย 2 ล้านบาท 2 ล้านบาท 2 ล้านบาท 2 ล้านบาท
ติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีด สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน

ลูกค้าติดตั้งใหม่ ระบบ LPG จะได้รับ

  • คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษารถ LPG
  • หนังสือรับรอง (ใบวิศวะ) การติดตั้งระบบ LPG
  • เลือกสติกเกอร์ตกแต่งถัง Gas Gallery มูลค่า 300 บาท …. ฟรี !!!
  • รับประกันการติดตั้ง เป็นเวลา 1 ปี หรือ ระยะทาง 40,000 กม.

 

Option สำหรับ ระบบ LPG

  • Upgrade ถัง LPG เป็น ขนาด 36 ลิตร / ขนาด 64 ลิตร / ขนาด 75 ลิตร / ขนาด 96 ลิตร
  • ติดตั้งน้ำมันเลี้ยงวาล์ว Flash Lube
  • ติดตั้งที่ครอบถัง G-Liner
  • ติดตั้งเหล็กกันกระแทก กรณีติดตั้งใต้ท้องรถ