มาตรฐานการติดตั้งระดับ OEM

การติดตั้งที่ได้มาตราฐานเดียวกันทั้งหมด กับรถทุกรุ่น และถูกต้องตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งทางเราเป็นหนึ่งในไม่กี่ศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์ที่ได้รับสิทธิ์ในการติดตั้งแก๊สรถยนต์ให้กับโชว์รูม เช่น Mitsubishi ,Toyota ,Ford

โดยเรายึดหลักการทำงานดังนี้

1.เน้นการติดตั้ง หรือ การควบคุมการติดตั้ง โดยช่างผู้มีความชำนาญด้านแก๊สรถยนต์โดยตรง ทั้งนี้ ด้วยประสบการณ์การติดตั้งมายาวนานกว่า 5 ปี พร้อมการควบคุมงานโดยวิศวกรเครื่องกล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ คุณมงคล วรวิชญาวิวัฒน์ จึงทำให้งานติดตั้งทุกคัน มีมาตรฐานการติดตั้งเดียวกัน

2.ติดตั้งตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์และส่วนควบ ในระบบแก๊สรถยนต์
โดยเราได้รับใบอนุญาต ให้เป็นสถานที่ติดตั้งรถใช้ก๊าซ LPG และ CNG/NGV อย่างถูกต้อง จากกรมการขนส่งทางบก

3.เราเลือกใช้เครื่องมือช่างคุณภาพสูง เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมืออาชีพ และรวดเร็ว ขณะเดียวกัน ก็ใช้ช่างมืออาชีพในการปฎิบัติงานในแต่ละส่วน เช่น การตัดต่อท่อไอเสีย ในกรณีติดตั้งใต้ท้องรถ เราจะใช้ช่างทำท่อไอเสียมืออาชีพ ในการดำเนินการทั้งหมด

4.ในการติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ เราให้ความสำคัญกับองค์ประกอบต่างๆ ตามลำดับดังนี้

1) ความปลอดภัย
2) ความสวยงาม
3) ความสะดวกในการใช้งาน

ดังจะเห็นได้ว่า เราให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยก่อนเป็นอันดับแรก โดยเราจะ ให้คำแนะนำกับลูกค้าเสมอว่า ความปลอดภัยต้องสำคัญกว่าความสวยงาม เช่น รถบางรุ่น ถ้าติดตั้งใต้ท้องรถแล้วสวยงามแต่ไม่ปลอดภัย เราก็จะไม่แนะนำ  ส่วนในเรื่องความสะดวก ในการใช้งาน ก็เป็นสิ่งที่เราตระหนักในการติดตั้งระบบแก๊สในรถทุกคันเช่นเดียวกัน