มาตรฐานอุปกรณ์ระดับโลก

อุปกรณ์แก๊สรถยนต์ในปัจจุบัน มีค่อนข้างมากมายหลายยี่ห้อ แต่ ชุดอุปกรณ์แก๊ส LPG และ NGV ที่มงคลออโต้แก๊สนำมาติดตั้ง จะเป็นอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น โดยเรามี หลักเกณฑ์ในการเลือก อุปกรณ์แก๊สรถยนต์ ที่มีคุณภาพ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ ที่ได้รับมาตรฐานจากยุโรป ได้แก่ มาตรฐาน ERE-67R (ใน LPG)และ มาตรฐานECE-110R (ใน NGV) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทย ได้แก่ มอก.
  2. เราเลือกอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ ยี่ห้อที่ได้รับการยอมรับ ทั้งในด้านของคุณภาพ เช่น สามารถใช้งานได้ดี โดยผู้ใช้งานส่วนใหญ่ในตลาด ด้านการรับประกัน เช่น มีการรับประกันอุปกรณ์ ประกันภัย ที่สามารถ เคลมได้รวดเร็ว มีฝ่ายเทคนิค ที่คอยแก้ไข ปัญหาของผลิตภัณฑ์ ได้ดีและเป็นอุปกรณ์ที่โดดเด่น ในกลุ่มตลาดของตน ได้แก่ ตลาด Premium / ตลาด Popular(mass) และ ตลาด Economy
  3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง จะต้องเป็นไปตามกำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก ทุกชิ้น ซึ่งถือเป็นมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งรถยนต์ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
  4. อุปกรณ์ทุกชิ้นที่เราติดตั้ง เป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด โดยเราจะไม่ใช้ชุดอุปกรณ์มือ 2 ยกเว้น ในบางกรณีที่ลูกค้านำอุปกรณ์บางส่วนมาเอง เท่านั้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ ในตัวอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ติดตั้งกับรถของท่าน ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ