เช็คระบบแก๊ส (บริการตรวจเช็ค รถใช้แก๊ส LPG, NGV)

1.1 ตรวจเช็คปรับจูน ระบบแก๊ส โดยช่างผู้ชำนาญการ
– ปรับจูน ระบบหัวฉีด ยี่ห้อ Meccanic Gas / Energy Reform / Europe Gas / AC Auto Gas
– ปรับจูนระบบดูด LPG และ NGV ได้ทุกยี่ห้อ
1.2 เปลี่ยนอะไหล่ ในระบบแก๊สรถยนต์
– เปลี่ยนกรองไอแก๊ส สำหรับรถที่ติดตั้งระบบหัวฉีด LPG และ NGV
– เปลี่ยนกรองหม้อต้ม สำหรับรถที่ติดตั้งระบบดูด และ ระบบหัวฉีด LPG และ NGV
– เปลี่ยนท่อยาง ที่ใช้ในระบบแก๊สรถยนต์
– เปลี่ยนท่อโลหะ ( ทองแดง / เหล็ก ) ที่ใช้ในระบบแก๊สรถยนต์
– เปลี่ยนอุปกรณ์แก๊ส หัวฉีด / หม้อต้ม / กล่องควบคุม / มัลติวาล์ว / ถังแก๊ส