ในเรื่องมาตรฐานการติดตั้งของมงคลออโต้แก๊ส เรายึดหลักการทำงาน ดังนี้

1. เน้นการติดตั้ง หรือ การควบคุมการติดตั้ง โดยช่างผู้มีความชำนาญด้านแก๊สรถยนต์โดยตรง

ทั้งนี้ ด้วยประสบการณ์การติดตั้งมายาวนานกว่า 5 ปี พร้อมการควบคุมงานโดยวิศวกรเครื่องกล

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ คุณมงคล วรวิชญาวิวัฒน์ จึงทำให้งานติดตั้งทุกคัน

มีมาตรฐานการติดตั้งเดียวกัน

2. ติดตั้งตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์และส่วนควบ ในระบบแก๊สรถยนต์

โดยเราได้รับใบอนุญาต ให้เป็นสถานที่ติดตั้งรถใช้ก๊าซ LPG และ CNG/NGV อย่างถูกต้อง

จากกรมการขนส่งทางบก

3. เราเลือกใช้เครื่องมือช่างคุณภาพสูง เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมืออาชีพ และรวดเร็ว

ขณะเดียวกัน ก็ใช้ช่างมืออาชีพในการปฎิบัติงานในแต่ละส่วน เช่น การตัดต่อท่อไอเสีย

ในกรณีติดตั้งใต้ท้องรถ เราจะใช้ช่างทำท่อไอเสียมืออาชีพ ในการดำเนินการทั้งหมด

4. ในการติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ เราให้ความสำคัญกับองค์ประกอบต่างๆ ตามลำดับดังนี้

1) ความปลอดภัย

2) ความสวยงาม

3) ความสะดวกในการใช้งาน

ดังจะเห็นได้ว่า เราให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยก่อนเป็นอันดับแรก โดยเราจะให้คำแนะนำกับลูกค้าเสมอว่า ความปลอดภัยต้องสำคัญกว่าความสวยงาม เช่น รถบางรุ่น ถ้าติดตั้งใต้ท้องรถแล้วสวยงามแต่ไม่ปลอดภัย เราก็จะไม่แนะนำ  ส่วนในเรื่องความสะดวกในการใช้งาน ก็เป็นสิ่งที่เราตระหนักในการติดตั้งระบบแก๊สในรถทุกคันเช่นเดียวกัน