เรามุ่งเน้นที่จะเป็นศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ที่ให้บริการมาตรฐานเทียบเท่าศูนย์บริการรถยนต์

มีเป้าหมายที่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า  โดยมีหลักในการทำงาน ดังนี้

1. เราเป็นศูนย์ติดตั้งแก๊สที่เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งแก๊สรถยนต์โดยตรง ไม่ใช่ลูกผสม

ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญกับการบริการ และการแก้ไขปัญหาเรื่องการติดตั้งแก๊ส

อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจปัญหา ลูกค้าที่ติดตั้งแก๊สรถยนต์จากเรา จะต้องสามารถ

ใช้รถที่ติดตั้งแก๊สแล้วได้อย่างมีสมรรถนะใกล้เคียงกับการใช้น้ำมันมากที่สุด

2. เราคิดเสมอว่า ศูนย์ติดตั้งแก๊สมีหน้าที่ ให้คำปรึกษาเรื่องการติดตั้งแก๊ส ที่เหมาะสมมากที่สุด

ให้กับลูกค้าเสมอ นอกเหนือจากการติดตั้งระบบแก๊สตามปกติ เพราะรถแต่ละคัน การใช้งาน

ของแต่ละคน ย่อมแตกต่างกัน ทีมงานเจ้าหน้าที่ต้อนรับของเรา จึงให้ความสำคัญ กับการให้

คำแนะนำอย่างลงลึก สำหรับท่านเจ้าของรถทุกคน

3. ทีมงาน Service ของเรา เป็นทีมงานเฉพาะที่ทำหน้าที่ให้บริการ สำหรับรถที่ติดตั้งไปแล้ว

โดยแยกเป็นสัดส่วน จาก ทีมงานติดตั้งระบบแกีส อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถรับบริการกับ

ลูกค้าที่ติดตั้งแก๊สไปแล้ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทีมงาน Service ทุกคน มีความรู้

และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของรถติดตั้งแก๊ส อย่างเป็นระบบ

4. รถที่ติดตั้งแก๊สแล้ว จะต้องมีการเข้ามารับบริการตรวจเช็คตามระยะ โดยเรามีคู่มือการใช้งาน

เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งาน และตารางการตรวจเช็คสภาพรถ ให้กับรถที่ติดตั้งกับเราทุกคน

ซึ่งจะเป็นบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในช่วงเวลารับประกันการบริการตลอด 1 ปีเต็ม