กำจัดกลิ่นบุหรี่ในรถยนต์ง่ายๆด้วย…แอ๊ปเปิ้ลเขียว

เมื่อคุณขจัดขี้บุหรี่ได้แล้ว นำแอบเปิ้ลเขียวมาวางไว้ในรถจะช่วยได้อีกแรงหนึ่ง ซึ่งแอบเปิ้ลเขียวมีการวิจัย ว่าสามรรถดูดซับนิโคตินได้