การขับรถผ่านทางร่วมทางแยก

  1. ถ้ามีรถอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน
  2. ถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกัน และไม่มีรถอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่อยู่ทางด้านซ้ายของตนขับผ่านไปก่อน เว้นแต่ในทางร่วมทางแยกใดมีทางเดินรถทางเอกตัดผ่านทางเดินรถทางโท ให้ผู้ขับขี่ในทางเอกมีสิทธิขับผ่านไปก่อน
  3. ถ้าสัญญาณไฟเขียวปรากฎข้างหน้า แต่ในทางร่วมทางแยกมีรถหยุดขวางอยู่จนไม่สามารถผ่านไปได้ ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถที่หลังเส้นให้รุหยุดจนกว่าจะสามารถเคลื่อนรถผ่านไปได้

**เมื่ออยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่สวนทางมาในทางเดินรถทางเดียวกันผ่านไปก่อนจึงเลี้ยวขวาได้

 

Cd.www.dlt.go.th

 

สนใจบริการด้านใดของเรา กรุณาติดต่อได้ที่
โทร. 02-759-9400, 094-964-5464
เพิ่มเพื่อน