คุณคันธรรส วัสติ

รถที่ใช้: Toyota Soluna

อุปกรณ์แก๊สรถยนต์ที่ติดตั้ง: Energy Reform รุ่น Fast Tech Plus

ทำไมจึงเลือกมงคลออโต้แก๊ส: หาข้อมูล จาก Website ของมงคลออโต้แก๊ส

ความพึงพอใจในการบริการ: การบริการดี

ความพึงพอใจในการใช้งาน: การใช้งานดี ประหยัด ไม่มีปัญหา

ข้อเสนอแนะ: อยากให้ส่งรถตรงเวลา