คุณตินตนา พิริยะนาริน

รถที่ใช้: Honda Accord

อุปกรณ์แก๊สรถยนต์ที่ติดตั้ง: Energy Reform รุ่น Advanced OBD Plus

ทำไมจึงเลือกมงคลออโต้แก๊ส: เห็นจากป้ายโฆษณาหน้าร้านแล้วน่าเชื่อถือ

ความพึงพอใจในการบริการ: การบริการดี นำมาเช็คตามอาการที่เกิดขึ้น และครบระยะ

ความพึงพอใจในการใช้งาน: การใช้งานดี ประหยัด ไม่มีปัญหา

ข้อเสนอแนะ: อยากให้การ Service รถตามระยะเร็วขึ้น