คุณอุษา ตันสกุล

รถที่ใช้: Ford Escape

อุปกรณ์แก๊สรถยนต์ที่ติดตั้ง: Energy Reform รุ่น Premium

ทำไมจึงเลือกมงคลออโต้แก๊ส: รู้จัก มงคลออโต้แก๊ส จาก Website โทรมาคุยแล้วได้ข้อมูลดี

ความพึงพอใจในการบริการ: พึงพอใจในการใช้บริการ มั่นใจ

ความพึงพอใจในการใช้งาน: การใช้งานรถดี เหมือนน้ำมัน ไม่สะดุด

ข้อเสนอแนะ: ให้แอร์เย็นกว่านี้ มีกาแฟให้ทานช่วงรอรับรถ