คุณอรชร ธรรมธัชพงศ์

รถที่ใช้: Honda Civic

อุปกรณ์แก๊สรถยนต์ที่ติดตั้ง: AC รุ่น Stag 200

ทำไมจึงเลือกมงคลออโต้แก๊ส: มีเพื่อนแนะนำให้มาติดที่นี่ แล้วก็เป็นอู่ใกล้บ้านด้วย

ความพึงพอใจในการบริการ: ค่อนข้างพอใจ การให้บริการดี

ความพึงพอใจในการใช้งาน: ใช้งานได้ดี ประหยัดมาก

ข้อเสนอแนะ: อยากให้มีสถานที่รองรับลูกค้า แยกเป็นสัดส่วนจาก Office