คุณสังวาลย์ ภูธรมิตร

รถที่ใช้: Toyota Corolla

อุปกรณ์แก๊สรถยนต์ที่ติดตั้ง: Atiker

ทำไมจึงเลือกมงคลออโต้แก๊ส: ทราบจากเพื่อนแนะนำมา ว่าติดตั้งที่นี่ผลงานดี

ความพึงพอใจในการบริการ: พอใจกับบริการของที่นี่

ความพึงพอใจในการใช้งาน: ใช้งานดี ประหยัด สะดวก ราคาติดตั้งก็ไม่สูง

ข้อเสนอแนะ: อยากให้มีป้ายเหมือนโชว์รูม ระบุว่าแต่ละจุด ทำอะไรบ้าง ให้ชัดเจน จะดูสวยงาม