คุณภูวดล ทรงพาณิช

รถที่ใช้: Toyota Altis

อุปกรณ์แก๊สรถยนต์ที่ติดตั้ง: Energy Reform รุ่น Adv. OBD Plus

ทำไมจึงเลือกมงคลออโต้แก๊ส: รู้จักมงคลออโต้แก๊สจาก Website จากการพูดคุยแล้วอธิบายได้ชัดเจนจึงมั่นใจ

ความพึงพอใจในการบริการ: บริการดีมาก พอใจในทีมงานของที่นี่ว่าเป็นมืออาชีพ

ความพึงพอใจในการใช้งาน: ใช้งานได้ดี หลังติดตั้งเข้ามาตรวจเช็ค 2-3 ครั้ง ปัจจุบันใช้งานไม่ได้ปัญหา

ข้อเสนอแนะ: อยากให้เปิดทำการทุกวัน หรือให้หาวันหยุดที่ไม่ใช่วันอาทิตย์