คุณณัฐนนท์ อิศรภักดี

รถที่ใช้: BMW 525i

อุปกรณ์แก๊สรถยนต์ที่ติดตั้ง: AC รุ่น Stag 300 Plus

ทำไมจึงเลือกมงคลออโต้แก๊ส: มีเพื่อนที่เคยติดตั้งที่นี่ แนะนำมา

ความพึงพอใจในการบริการ: การบริการดี

ความพึงพอใจในการใช้งาน: ใช้งานได้ดี วันนี้ก็นำรถมาเช็คตามระยะ

ข้อเสนอแนะ: อยากให้จัดโซฟาให้เป็นรูปตัว L เพราะว่าจะดูสบายไม่แน่น