หากกำลังจะขึ้นทางด่วนแล้วพบว่ามีเงินในกระเป๋าไม่พอจ่าย อย่างมากก็คงแค่ค่อยๆ ถอยรถออกมาจากด่านเก็บเงินเท่านั้น แต่หากเป็นด่านเก็บเงินที่อยู่บนทางด่วนขึ้นมาล่ะ จะถอยลงทางด่วนก็คงไม่ได้แล้ว หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจริงๆ จะต้องจ่ายค่าปรับไหมนะ?

อย่าเพิ่งเป็นกังวลจนเกินกว่าเหตุนะคะ เพราะถ้าหากคุณลืมนำเงินติดกระเป๋ามาจริงๆ พนักงานประจำด่านจะทำหน้าที่ลงบันทึกรายละเอียดต่างๆ เช่น ทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ, และวันเวลาที่เราไปใช้บริการเอาไว้ ซึ่งคุณสามารถนำเงินมาชำระที่ด่านเดิมในภายหลังได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ไม่ได้ชำระค่าผ่านทาง และจะไม่มีการเรียกเก็บค่าปรับใดๆ นอกเหนือไปจากค่าผ่านด่านที่ค้างไว้เท่านั้นเองค่ะ

แต่ถ้าหากไม่ได้กลับไปชำระค่าผ่านทางภายใน 7 วัน จะมีจดหมายแจ้งเตือนให้ชำระไปที่บ้าน จะต้องรีบนำจดหมายดังกล่าวไปชำระค่าผ่านทางที่ด่านใดก็ได้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในจดหมาย ปกติแล้วประมาณ 30 วันค่ะ

แล้วถ้าหากไม่ชำระค่าผ่านทาง หรือมีเจตนาจงใจที่จะไม่ชำระค่าผ่านทาง ก็จะแบ่งได้เป็น 3 กรณี ดังนี้ค่ะ

  • หากค้างชำระทางด่วนในความดูแลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) จะมีโทษปรับ 2,000 บาท ตาม พ.ร.บ. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 63 ฐานหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าผ่านทางค่ะ
  • หากค้างชำระทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ภายใต้การดูแลของกรมทางหลวง จะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของค่าผ่านทางตามที่ พ.ร.บ. กำหนด ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน 2497 มาตรา 7
  • หากค้างชำระทางด่วนสัมปทาน ดอนเมืองโทลล์เวย์ จะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10 เท่า ของค่าผ่านทาง ตาม พ.ร.บ. ทางหลวงสัมปทาน 2542 มาตรา 33

รู้แบบนี้แล้วก็อย่าเผลอขึ้นทางด่วนโดยไม่มีเงินจ่ายนะคะ หรือถ้าหากลืมจริงๆ ก็รีบไปชำระให้เรียบร้อย จะได้ไม่มีปัญหายุ่งยากในภายหลังนั่นเองค่ะ