ตรวจ LPG, NGV
(บริการตรวจสภาพ รถใช้แก๊ส LPG, NGV เพื่อออกใบรับรองตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก)

ตรวจ LPG ทุก 5 ปี
– รถยนต์ทั่วไป ราคา 500 บาท
– รถขนส่ง ราคา 800 บาท
ตรวจ NGV ประจำปี
– รถยนต์ทั่วไป ราคา 500 บาท
– รถขนส่ง ราคา 1500 บาท
ตรวจออกใบวิศวะติดตั้งใหม่ LPG
– รถยนต์ทั่วไป ราคา 1,070 บาท
– รถขนส่ง ราคา 1,500 บาท
ตรวจออกใบวิศวะติดตั้งใหม่ NGV
– รถยนต์ทั่วไป ราคา 1,500 บาท
– รถขนส่ง ราคา 1,800 บาท

หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%