รถกระบะที่ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ไว้ ภายหลังนำไปติดตั้งโครงเหล็กหลังคา และไม่ได้แจ้งกับบริษัทรับประกัน หากเกิดอุบัติเหตุ จะได้รับความคุ้มครองส่วนของโครงเหล็กหลังคาหรือไม่ ?

กรณีเช่นนี้ โครงเหล็กหลังคาที่ติดตั้งภายหลังได้ทำประกันแล้ว หากเกิดเหตุเสียหาย ผู้รับประกันต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเองครับ แต่หากต้องการให้บริษัทรับประกันคุ้มครองด้วย ต้องแจ้งให้บริษัทรับประกันทราบ และทางบริษัทรับประกันส่วนใหญ่จะแนะนำให้เพิ่มทุนและเบี้ยประกันให้คุ้มครองส่วนนี้ด้วยครับ