บริการติดตั้งแก๊ส LPG

รายละเอียด Milano Matrix S Milano Matrix D Toscana Matrix S Toscana Matrix D
หัวฉีด Matrix S หัวฉีดเดี่ยว ความเร็ว 0.5 ms. Matrix D ความเร็ว 0.5 ms. Matrix S หัวฉีดเดี่ยว ความเร็ว 0.5 ms. Matrix D ความเร็ว 0.5 ms.
หม้อต้ม Tomasetto 380 แรงม้า Tomasetto 380 แรงม้า Tomasetto 380 แรงม้า Tomasetto 380 แรงม้า
ECU AEB 2001 NC Made in Italy AEB 2001 NC Made in Italy AEB MP48 Made in Italy AEB MP48 Made in Italy
ถังแก๊ส ถังแคปซูล 58 ลิตร ถังแคปซูล 58 ลิตร ถังแคปซูล 58 ลิตร ถังแคปซูล 58 ลิตร
ประกันอุปกรณ์ ประกัน 3 ปี ประกัน 3 ปี ประกัน 3 ปี ประกัน 3 ปี
ประกันภัย 2 ล้านบาท 2 ล้านบาท 2 ล้านบาท 2 ล้านบาท
ติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีด สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน

ลูกค้าติดตั้งใหม่ ระบบ LPG จะได้รับ

 • คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษารถ LPG
 • หนังสือรับรอง (ใบวิศวะ) การติดตั้งระบบ LPG
 • เลือกสติกเกอร์ตกแต่งถัง Gas Gallery มูลค่า 300 บาท …. ฟรี !!!
 • รับประกันการติดตั้ง เป็นเวลา 1 ปี หรือ ระยะทาง 40,000 กม.

 

Option สำหรับ ระบบ LPG

 • Upgrade ถัง LPG เป็น ขนาด 36 ลิตร / ขนาด 64 ลิตร / ขนาด 75 ลิตร / ขนาด 96 ลิตร
 • ติดตั้งน้ำมันเลี้ยงวาล์ว Flash Lube
 • ติดตั้งที่ครอบถัง G-Liner
 • ติดตั้งเหล็กกันกระแทก กรณีติดตั้งใต้ท้องรถ

————————

บริการติดตั้งแก๊ส NGV

1. ติดแก๊ส NGV ระบบหัวฉีด สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน
รายละเอียด 1.1 Energy Reform Advance OBD 1.2 Energy reform Fast Tech 1.3 Europe Gas
หัวฉีด I-Plus Rail IG1 Magic Jet
หม้อต้ม Tomasetto AT12 Tomasetto AT12 TES
ชุดควบคุม AEB ( เชื่อมต่อ OBD II / CAN ได้ ) AEB Europe Gas ( เชื่อมต่อ OBD CAN ได้)
ถังแก๊ส ถังเหล็ก ถังเหล็ก Type I – 70 ลิตร ถังเหล็ก Type I – 70 ลิตร ถังเหล็ก Type I – 70 ลิตร
ประกันอุปกรณ์ ประกัน 1 ปี ประกัน 1 ปี ประกัน 1 ปี
ประกันภัย
2. ติดแก๊ส NGV ระบบดูด สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน
รายละเอียด 2.1 Energy Reform
หม้อต้ม Tomasetto-AT04
สวิตช์ควบคุม AEB
ถังแก๊ส ถังเหล็ก Type I – 70 ลิตร
ประกันอุปกรณ์ ประกัน 1 ปี
ประกันภัย

ลูกค้าติดตั้งใหม่ ระบบ NGV จะได้รับ

 • คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษารถ NGV
 • หนังสือรับรอง (ใบวิศวะ) การติดตั้งระบบ NGV
 • เลือกสติกเกอร์ตกแต่งถัง Gas Gallery มูลค่า 300 บาท …. ฟรี !!!
 • รับประกันการติดตั้ง เป็นเวลา 1 ปี หรือ ระยะทาง 40,000 กม.

Option สำหรับ ระบบ NGV

 • Upgrade ถัง NGV เป็น
 • ขนาด 65 ลิตร ไฟเบอร์ (Type II)
 • ขนาด 100 ลิตร เหล็ก
 • ขนาด 100 ลิตร ไฟเบอร์ (Type II)
 • ติดตั้งน้ำมันเลี้ยงวาล์ว Flash Lube
 • ติดตั้งที่ครอบถัง G-Liner NGV

—————

Upgrade อุปกรณ์แก๊ส

 

1. Upgrade อุปกรณ์ ระบบ LPG

 • Upgrade ระบบดูด LPG เป็นระบบหัวฉีด LPG ( เปลี่ยนเฉพาะชุดหน้า )
 • ติดตั้งอุปกรณ์ LPG เพิ่มเติม เช่น ถังแก๊ส น้ำมันเลี้ยงวาล์ว G-Liner
 • เปลี่ยนอุปกรณ์ LPG เช่น สวิตช์ควบคุม ถังแก๊ส
 • ย้ายตำแหน่ง อุปกรณ์ LPG
 • อื่นๆ

 

2. Upgrade อุปกรณ์ ระบบ NGV

 • Upgrade ระบบดูด LPG เป็นระบบหัวฉีด NGV ( เปลี่ยนเฉพาะชุดหน้า )
 • ติดตั้งอุปกรณ์ NGV เพิ่มเติม เช่น ถังแก๊ส น้ำมันเลี้ยงวาล์ว G-Liner
 • เปลี่ยนอุปกรณ์ NGV เช่น สวิตช์ควบคุม ถังแก๊ส
 • ย้ายตำแหน่ง อุปกรณ์ NGV
 • อื่นๆ